מגמת חילוץ והצלה

מגמת  חילוץ והצלה מעניקה חמש יחידות בגרות וממוקדת בהבנה תיאורטית של מצבי חירום ובהכשרה מעשית בדרכי תגובה ראשונית למצבי חירום.

המשותף למקצועות החירום השונים הוא שתוך זמן קצר והכשרה קצרה יחסית ניתן לעשות פעולות המשפיעות בצורה משמעותית, עד כדי הצלת חיי אדם.

הרעיונית של התכנית מתבססת על ההבנה שתחום החירום הוא תחום שכדאי ללמד כבר בגיל התיכון. תכנית זו, להבדיל מקורסים שונים המוצעים על ידי ארגוני החירום, אינה שמה דגש רק על היבטים מעשיים, אלא מקשרת ביניהם לבין תהליך למידה מעמיק של תכנים מתחומי דעת רלבנטיים, תוך שילוב של תחומי החירום השונים.

מגמות נוספות